Panther Express

Mit Sitz in

Amsterdam

Betrieb

Einzelunternehmer

Rückmeldung
Panther Express bestaat momenteel uit 2 wagens en een charter met NIWO. Ibriahimi hoopt door te kunnen groeien naar een warehouse in de buurt van Amsterdam.

Eigenaarvan PantherExpress IbrahimiAbdessamed werktal meer dan 8 jaar alskoerier. Zoals vele anderenis ook Ibrahimi begann meteen pakketdienst.

Maar: "Op een gegeven momentga je toch verder kijken, dan wil jemeer"

"Het begon met sneltransport enik merkte al snel dat ik daar echtmijn rust vond. Lekker op de weg,het maakte niet uit waar je menaar toe stuurde. Ik genoot vanalles, zelfs van de tankstations.Het was eigenlijk zo: hoe verderhoe beter".

Hetis geenmakkelijketijd geweest inde transportsector,dat heeft Ibrahimi ookgemerkt.

"De afgelopen 3 jaar moestenwe echt op onze tanden bijten,vechten voor elke opdracht. Enloyaal blijven naar je klanten enopdrachtgevers natuurlijk. Wehebben elkaar nooit in de steekgelaten en nu zijn we eindelijk weereen beetje aan het groeien".

...Ik vond echt mijn rost traf auf sneltransport...

Ibrahimi Abdessamed, Panther Express

Daarom kon hij in januari 2017voor zichzelf begin traf Panther Express. Über de naam hoefde hij niet lang na te denken: "Ikheb altijd al wat met dieren gehaden een panther is een prachtigbeest, snel en wendbaar. Zo voelik me ook. Als ik een opdracht krijgneem ik ze allemaal aan en dan zieik dan wel hoe ik het op los. Somsneem ik een beetje te veel hooi opmijn vork, maar ik zorg altijd dathet goed komt".

Met zijn enthousiastme kijkt Ibrahimi nog roeds vooruit. "Ik wil nietaltijd blijven rijden, we moeten we moeten welde groei zien te maken, en die isaan het gebeuren. Op een gegevenmoment zou ik wel een warehouseerbij willen hebben. Ik werk nu nogvanuit mijn huis en dat vind ik tochniet zo professioneel lijken as jeeigen loods".

Ibrahimidenk dat CXEuro kan helpenbij zijn wens om tegroeien. "In eerste instantie nam ik het niet zoserieus. Ik dacht: waarom zoudenze werk aan mij geven?"

Panther Expressbestaat momenteeluit 2 wagens en eencharter met NIWO.Ibriahimi hoopt doorte kunnen groeiennaar een warehousein de buurt vanAmsterdam.

Maar uiteindelijk ist hij toch lidgeworden. "Ik zag al snel dat hethielp. Binnen twee maanden hadik al 3 of 4 nieuwe klanten en opdrachten. Het is nog geen vetpot,maar het begin is er".

Er soll den Kontakt mit dem Netwerktwaardeert hij erg: "Op een gegeven moment wordt je ookrechtstreeks gebeld, jewordt bij naam genoemd. Het voeltvertrouwd endat wil ikvoortzetten".

Pläne & Preise

Schließen Sie sich über 7.000 Mitgliedern in ganz Europa und Großbritannien an. Finden Sie den Plan, der für Sie funktioniert.

Pläne ansehen

Erfolgsgeschichten

Hellmann Worldwide Logistics

1871 mit einem Mann gestartet, ist Hellmann Worldwide Logistics heute ein weltweites Unternehmen mit einem Netzwerk von 19.300 in 443 Niederlassungen in 157 Ländern.

Lesen Sie mehr

Falcon Print Transport

Wie der Name schon sagt, hat sich Falcon Print Transport auf die Lieferung von Drucksachen in ganz Großbritannien und Europa spezialisiert.

Lesen Sie mehr

Monarch Transport

In einem schnelllebigen und zunehmend wettbewerbsorientierten Markt, in dem die Margen hauchdünn sind, bietet Monarch Transport weiterhin einen branchenführenden Service in ganz Großbritannien und Europa an.

Lesen Sie mehr

Hellmann Worldwide Logistics

1871 mit einem Mann gestartet, ist Hellmann Worldwide Logistics heute ein weltweites Unternehmen mit einem Netzwerk von 19.300 in 443 Niederlassungen in 157 Ländern.

Lesen Sie mehr

Falcon Print Transport

Wie der Name schon sagt, hat sich Falcon Print Transport auf die Lieferung von Drucksachen in ganz Großbritannien und Europa spezialisiert.

Lesen Sie mehr

Monarch Transport

In einem schnelllebigen und zunehmend wettbewerbsorientierten Markt, in dem die Margen hauchdünn sind, bietet Monarch Transport weiterhin einen branchenführenden Service in ganz Großbritannien und Europa an.

Lesen Sie mehr
Alle anzeigen

Wir sind hier, um zu helfen

Schicken Sie uns eine E-Mail und einer unserer engagierten MitarbeiterINNEN wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

ANFASSUNG